rozwiń menu

Mamy przyjemność poinformować, że  nasza Kancelaria po raz kolejny z sukcesem przeprowadziła proces połączenia spółek kapitałowych. Tym razem połączenie dotyczyło spółek z branży IT.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna ukazał sie tekst red. Anny Krzyżanowskiej pt. Wieczyste użytkowanie przechodzi na własność. Koniec z corocznymi opłatami, w którym Partner naszej Kancelarii - mec. Agnieszka Grabowska-Toś skomentowała najnowszy pomysł Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczący uwłaszczenia właściela lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

Zapraszamy do lektury!

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w precedensowej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Partner naszej Kancelarii  -radca prawny Agnieszka Grabowska-Toś reprezentowała Klienta w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach, oddającego skargę na interpretację dotyczącą skutków podatkowych przezkazania przez osobę wskazaną w decyzji wojewody o potwierdzeniu prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie, na  rzecz Klienta Kanclearia, który w trybie art. 3 ust. 2 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP, wskazał tę osobę jako uprawnioną do przysługującej mu rekomensaty - kwoty stanowiącej część rekompensaty wypłaconej na podstawie decyzji wojewody. Minister Finansów i WSA w Gliwicach, w ślad za innymi orzeczeniami sądów administracyjnych uznały, że Klient naszej Kancelarii składając oświadczenie o wskazaniu jego krewnej, jako uprawnionej do przysługującej mu części rekompoensaty, zrzekł się prawa do tej rekompensaty. W konsekwencji uznano, że  przekazana mu przez tę krewną  kwota odpowiadająca wysokości należnej mu rekpompensaty stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 30 lit. a ustawy o PIT.

NSA w wyroku z dnia 9.02.2016 roku, sygn. II FSK 3177/13 podzielił argumentację przedstawioną przez naszą Kancelarię w postępowaniu kasacyjnym, uwzględnił skargę kasacyjną, uchylił wyrok WSA w Gliwicach i uchylił zaskarżoną interpertację podatkową. Więcej na ten temat znajdą Państwo w informacji, jaka ukazała sie na łamach Rzeczpospolitej z dnia 10.02.2016 roku. Zapraszamy do lektury.

Mamy przyjemność poinformować, że do grona naszych Klientów dołączyła Spółka z branży IT, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Na rzecz tej spólki będziemy świadczyć usługi dotyczące umów wdrożeniowych oraz kompleksowej obsługi korporacyjnej.

szybki
kontakt