rozwiń menu

Cieszymy się z kolejnego sukcesu naszej Kancelarii, tym razem w precedensowej sprawie dotyczącej skargi na plan organizacji ruchu obowiązujący na Starym Mieście w Krakowie - na ul. Grodzkiej oraz ul. Kanoniczej i Senackiej. Wprowadzona przez Prezydenta Miasta Krakowa zmiana organizacji ruchu zakazywała wjazdu na te ulice dla pojazdów wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym (meleksów), wykorzystywanych przez przedsiębiocrwó do organziowania wycieczek po centrum Krakowa, ale jednocześnie umożliwiała wjazd na te ulice dorożkom i taksówkom. Prezyent Miasta Krakowa twierdził, że zmiana ta miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poruszajacym się po tych ulicach, choć nie przeprowadził żadnych analiz, które potwierdzałyby, że wprowadzenia takiego ograniczenia dla pojazdów wolnobieżnych z jednoczesnym dopuszczeniem do ruchu taksówek i dorożek było uzasadnione bezpieczeństwem pieszych i że meleksy stanowią większe zagrożenie od pozostałych pojazdów.  

W wyroku z dnia 8.10.2015 roku WSA w Krakowie uznał, że wprowadzenie zmiany organizacji ruchu było niezgodne z prawem.

Sprawę prowadziła mec. Agnieszka Grabowska-Toś

Mamy przyjemność poinformować, że prawnicy naszej Kancelarii prowadzili negocjacje dotyczące kontraktu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, którego przedmiotem była budowa ekskluzywnego apartamentowca w centrum krakowskiego Kazimierza.

Negocjacje zakończyły się sukcesem, więc już niedługo powstanie w Krakowie kolejny niezwykle ciekawy architektonicznie budynek.

Cieszymy się, że mamy w tym swój udział zwłaszcza, że to nasza Kancelaria rekomendowała zakup nieruchomości naszemu Klientowi.

Mamy przyjemność poinformować, że pełny skład Trybunału Konstytucyjnego będzie orzekał w sprawie przyjęcia do rozpoznania skargi konstytucyjnej naszej Klientki odnośnie niekonstytucyjności art. 7 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych. Jest to sytuacja precedensowa, bowiem Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie jedynie wówczas, gdy rozpatruje sprawę o szczególnej zawiłości i doniosłości.

Przepis, którego dotyczyła skarga naszej Klientki przewiduje wypłatę rekompensaty za znacjonalizowane lasy przejęte przez Skarb Państwa po wojnie. Jednak Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że nie może być on podstawą do dochodzenia rekompensaty, albowiem nie ma przepisów, które by taką wypłatę regulowały. Dlatego też nasza Klientka wystąpiła do Trybunału ze skargą konstytucyjną.

Dotychczas Trybunał Konstutucyjny odmawiał innym wnioskodawcom przyjęcia do rozpoznania skargi konstytucyjnej dotyczącej tego przepisu, ponieważ uważał, że skarga w istocie dotyczy zaniechania legislacyjnego (niewydania przepisów regulujących wypłatę rekompensaty), a to nie leży w kompetencji Trybunału.

Zarzuty naszej Klientki zawarte w skardze konstytucyjnej zostały jednak sformułowane w zupełnie inny sposób, niż to robili inni wnioskodawcy i  dlatego właśnie o jej przyjęciu będzie decydował pełny skład Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawę prowadzą partnerzy Kancelarii - mec. Agnieszka Grabowska-Toś i mec. Jowita Kania-Stachura

Mamy przyjemność poinformować, że na zlecenie jednego z inwestorów nasza Kancelaria będzie świadczyła obsługę prawną procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy biogazowni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Kancelaria będzie służyła inwestorowi wsparciem prawnym w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy biogazowni, w szczególności wiedzą i doświadczeniem z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowalnego, prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

szybki
kontakt