rozwiń menu

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu  wydanym w dniu 4 lutego 2015 roku w sprawie dotyczącej Klientów naszej Kancelarii uwzględnił w pełni zarzuty i wnioski przedstawione przez nas w skardze kasacyjnej i uchylił zaskarżony wyrok przekazując jednocześnie sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpatrzenia. NSA przyznał rację Klientom Kancelarii i potwierdził, że WSA w Krakowie błędnie przyjął, iż zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu stanowi akt z zakresu administracji publicznej, a nie jak przyjął WSA w Krakowie- czynność materialno-techniczą.
Sprawę prowadziła  radca prawny dr Agnieszka Grabowska-Toś

Miło nam poinformować, że Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez naszą Kancelarię w imieniu jednego z klientów. Sąd w całości podzielił argumentację zaprezentowaną w skardze kasacyjnej, że zezwolenie na przejazd po drodze publicznej nie stanowi decyzji administracyjnej. W ocenie NSA Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie było uprawnione do stwierdzenia jego nieważności. W wyniku rozpoznania skargi NSA orzekł merytorycznie: uchylił zaskarżony wyrok oraz uchylił  zarówno decyzję organu II instancji, jak i decyzję organu I instancji.
Sprawę prowadziła radca prawny dr Agnieszka Grabowska-Toś

Dla jednego z klientów Kancelarii obsługiwaliśmy rekordową w 2014 roku – według danych transakcyjnych z aktów notarialnych – transakcję na rynku lokali mieszkalnych w Polsce. Transakcja dotyczyła apartamentu w Apartamentowcu Parkowa w Warszawie.
To nie pierwsza – obsługiwana przez Kancelarię – transakcja dotycząca lokalu o wartości znacznie odbiegającej od przeciętnych wartości rynkowych, co jest potwierdzeniem skuteczności rozwiązań prawnych, w tym zabezpieczeń transakcji, stosowanych przez Kancelarię.
Więcej informacji:

http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,17159362,36_tys__za_m_kw

____padl_rekord_cenowy_na_rynku_mieszkan.html?biznes=krakow#BoxBizTxt

 

 

 

 

 

Z uwagi na  nasze  dotychczasowe doświadczenie  w zakresie badania prawidłowości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  kolejni klienci powierzyli naszej Kancelarii  zbadanie legalności dwóch aktów prawa miejscowego, które w ostatnich kilku miesiącach zostały uchwalone i weszły w życie. Tym razem będziemy oceniać dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  z regionu Małopolski.  Naszym audytem zostaną objęte zarówno kwestie proceduralne, jak i materialne, co pozwoli na ustalenie, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został wydany z naruszeniem zasad i (lub) trybu uchwalania planu i czy istnieją podstawy do stwierdzenia jego nieważności przez sąd administracyjny.

szybki
kontakt