rozwiń menu

Uzyskanie rekompensaty za lasy przejęte przez Skarb Państwa dekretem z 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa przed sądami krajowymi jest niemożliwe. Sądy konsekwentnie ignorują żądania spadkobierców i argumenty prawne dotyczące zaniechania legislacyjnego ustawodawcy. Mamy nadzieję, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wnikliwie przyjrzy się działaniom polskiego ustawodawcy. Wykorzystując ostatnią szansę, 12 listopada 2014 roku złożyliśmy w imieniu naszego Klienta skargę, zarzucając organom władzy ustawodawczej i wykonawczej naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Pozostaje nam cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie.

W ostatnich dniach Kancelaria zakończyła kolejny proces due dilligence spółek z grupy kapitałowej  specjalizujących się w produkcji i sprzedaży sprzętu  sportowego. Badanie stanu prawnego spółek dla potrzeb planowanej inwestycji zostało przeprowadzone na zlecenie jednego z funduszy inwestycyjnych joint venture. Efekty due dilligence będą podstawą do podjęcia przez fundusz decyzji  o zainwestowaniu środków w grupę kapitałową.

W związku  z rozwojem naszej Kancelarii rozpoczynamy rekrutację na stanowisko aplikanta –specjalisty z zakresu prawa administracyjnego.
Wymagania: aplikacja radcowska I lub II rok, znajomość  prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej, doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego zdobyte w pracy w organach administracji publicznej lub kancelarii specjalizującej się  w sprawach administracyjnych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym angielskiego prawniczego będzie dodatkowym atutem, samodzielność, rzetelność.
Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bardzo dobrą atmosferę pracy, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną naszego Klienta w kontrowersyjnej sprawie związanej z zaskarżeniem  przez jednego z mieszkańców do sądu administracyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kościeliska.
Sąd podzielił argumentację Kancelarii przedstawioną w skardze kasacyjnej, że warunkiem skutecznego zaskarżenia całej uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym jest uprzednie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i wskazanie w nim zarzutów naruszenia prawa odnoszących się do całej uchwały. Sąd uznał, że zakres zaskarżenia uchwały organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wyznacza zakres wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a skarga wykraczająca poza ten zakres podlega odrzuceniu. Szczegóły tej sprawy zostały opisane w dzienniku Rzeczpospolita. Zobacz artykuł
Sprawę prowadziła dr Agnieszka Grabowska-Toś

szybki
kontakt