rozwiń menu

Najwyższy czas aby uporządkować przepisy prawa budowlanego i ustawy o własności lokali, tak aby były one nie tylko jasne i czytelne, ale też wykluczały możliwość ich omijania w celu przekształcenia budynku jednorodzinnego na wielorodzinny. Jak podkreśla bowiem autorka Bloga dla deweloperów, w ostatecznym rozrachunku takie postępowanie działa do szkodę samego dewelopera. Cieszy więc fakt, że naprzeciw tym problemom wyszło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w Gazecie Prawnej 18 stycznia 2017 r. pod  tytułem „Koniec z cudownym rozmnażaniem mieszkań”, w którym głos zabrała Pani Mecenas dr Agnieszka Grabowska-Toś.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poprawiło projekt ustawy uwłaszczeniowej. Czy rozwiąże to wszystkie problemy inwestycji deweloperskich na użytkowaniu wieczystym - wyjaśnia m.in. mec. Agnieszka Grabowska Toś w artykule dzisiejszego wydania Dziennika Gazeta Prawna.

Zapraszamy do lektury!

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na portalu informacyjnym "Metropolia Bydgoska" pt. "Konflikt o trasę Uniwersytecką. Czy Bydgoszcz straciła szansę na unijne miliony?", w którym komentarza eksperckiego udziela mec. Agnieszka Grabowska-Toś.

W dniach 21 - 22 października 2016 r. w Wiśle odbyły się "Warsztaty dewelopera" zorganizowane przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań z Krakowa. Podczas warsztatów mec. Agnieszka Grabowska, na zaproszenie Stowarzyszenie, wygłosiła prelekcję dotyczącą najważniejszych założeń ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów we współwłasność tych gruntów i  ich konsekwencji dla branży deweloperskiej. W warsztatach wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli krakowskich deweloperów.

szybki
kontakt