rozwiń menu

W związku z licznymi kontrowersjami, jakie pojawiły się po opublikowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, mec. Agnieszka Grabowska-Toś została poproszona o skomentowanie na łamach Gazety Prawnej, jakie skutki będzie miała ta ustawa dla branży deweloperskiej. W wywiadzie udzielonym redaktor Annie Krzyżanowskiej, mec. Agnieszka Grabowska-Toś zwróciła uwagę na najważniesze konsekwencje, jakich deweloperzy muszą się spodziewać, jeśli ustawa wejdzie w życie.

Zapraszamy do lektury!

Mamy przyjemność poinformowć, że praca magisterska naszej aplikantki - Pani Anny Maj pt. "Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia jako przejaw szantażu korporacyjnego - istota i sposoby obrony" została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. i redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2014/2015.

Pani Ani serdecznie gratulujemy!

Miło nam powiadomić, że Mecenas Agnieszka Grabowska-Toś została współautorką Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Komentarz ukazał się nakładem prestiżowego wydawnictwa prawniczego C.H. Beck. Książka jest już w sprzedaży zarówno w księgarniach interenetowych, jak i stacjonarnych. 

Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania Dziennika Gazeta Prawna, w którym został zamieszczony interesujący artykuł dotyczący wyroku WSA w Krakowie z dnia 16.03.2016 roku, II SA/Kr 847/15 stwierdzający nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmiany prawa u żytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Krakowa. W artykule tym znalazł się komentarz mec. Agnieszki Grabowskiej-Toś odnośnie skutków tego wyroku dla branży deweloperskiej.

 

Informacja w tej sprawie ukazała się równiez na naszym Blogu dla deweloperów.

Zapraszamy do  lektury!

szybki
kontakt