rozwiń menu
Jowita Kania-Stachura
 

Radca prawny. Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1992 – 1997). Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W latach 1998 – 2002 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Na listę radców prawnych wpisana w 2002 r.

W latach 1997 – 2002 pracowała w wiodącej krakowskiej kancelarii, gdzie uczestniczyła m. in. w obsłudze prawnej jednego z największych przedsiębiorstw produkcyjnych w woj. Świętokrzyskim z zakresu indywidualnego prawa pracy i zbiorowego prawa pracy

W latach 2002 – 2007 wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura spółka cywilna. Od 2008 roku wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś.

Nieprzerwanie od ponad 10 lat, jako założyciel i wspólnik kancelarii świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności z branży górniczej, deweloperskiej oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Doradza Klientom kancelarii w procesach inwestycyjnych, sporach sądowych oraz w sprawach dotyczących nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie nieruchomości oraz w prawie pracy.

Włada językiem niemieckim.

Jakub Stachura
 

Radca prawny. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1992 – 1997). Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Cywilnego.

W latach 1998 – 2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Na listę radców prawnych wpisany w 2002 roku.

Od 1997 roku pracował i uczestniczył w obsłudze prawnej największych małopolskich spółek prawa handlowego, takich jak: spółki z grupy CAN-PACK, spółki z grupy ComArch, spółki z grupy TELE-FONIKA. W latach 2002 – 2007 wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura.

Od 2008 roku wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś. Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym oraz w prawie handlowym, a także w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej.

W ramach Kancelarii koordynuje obsługę prawną przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie negocjowaniu szeregu umów z zakresu obrotu nieruchomościami, finansowania i realizacji inwestycji. Nadzorował od strony prawnej przygotowanie i prowadzenie szeregu inwestycji deweloperskich. Na przełomie 2010/2011 roku doradzał zagranicznym inwestorom przy jednej z największej w Polsce pod względem wartości transakcji sprzedaży nieruchomości.

Włada językiem angielskim.

Agnieszka Grabowska-Toś
 

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Pracę doktorską z zakresu procedury administracyjnej pt. „Wielopodmiotowość postępowania administracyjnego" obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2004 roku. Na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wpisana w 2008 roku. W latach 1998 -2006 współpracowała z wiodącymi kancelariami prawnymi, w ramach których uczestniczyła w kompleksowej obsłudze prawnej jednych z największych podmiotów gospodarczych w Małopolsce, to jest między innymi podmiotów z grupy kapitałowej Tele-Fonika oraz Gellwe. Od 2006 roku współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych Kania Stachura spółka cywilna. Od 2008 roku wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś spółka cywilna.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów oraz przeprowadzaniu i koordynowaniu due diligence nieruchomości, a także due dilligence spółek pod transakcje nabycia udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Od lat doradza w procesach inwestycyjnych. Z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Autorka publikacji z zakresu prawa budowlanego i procedury administracyjnej.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pełni funkcje specjalisty konsultanta w sprawach z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Włada językiem angielskim.

Izabela Grzywacz–Chlipała
 

Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Unii Europejskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Biernata.

W roku 2006 wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin radcowski złożyła w 2010 roku. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od roku 2007 współpracuje z Kancelarią. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości i prawie gospodarczym. Uczestniczy w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości. Jest stałym członkiem zespołu sporządzającego due dilligence dla podmiotów gospodarczych. przygotowuje projekty umów oraz opinie prawne. Reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami w sprawach cywilnych,  gospodarczych oraz w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Jej zainteresowania obejmują problematykę własności intelektualnej, zamówień publicznych oraz prawo nieruchomości.

Biegle włada językiem angielskim.

Anna Maj
 

Aplikantka I roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od października 2015 roku studentka studiów drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Barbary Iwańskiej, dotyczącą prawnośrodowiskowych aspektów inwestycji deweloperskich.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła z rezultatem bardzo dobrym. Pracę magisterską pt. „Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia jako przejaw szantażu korporacyjnego – istota i sposoby obrony” obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego. Praca ta została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. i redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2014/2015.

W trakcie studiów czterokrotnie była nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysokie wyniki w nauce. Laureatka nagrody za najlepsze pismo w drugiej edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Laureatka nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2016. W 2014 roku odbyła staż w Biurze Analiz Sejmowych – Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. W ramach pracy w Kancelarii, w związku ze stałą obsługą spółek z branży deweloperskiej, zdobyła praktykę i doświadczenie w szeroko pojętym prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, a także prawie budowlanym oraz prawie ładu przestrzennego.

Włada językiem angielskim.

Paulina Osika
 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Pracę magisterską pod tytułem „Obligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądu” obroniła w Zakładzie Postępowania Cywilnego na ocenę bardzo dobrą. Laureatka stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów ze względu na wysokie wyniki w nauce. 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem cywilnym zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawem gospodarczym.

Prywatnie interesuje się kulturą Dalekiego Wschodu szczególnie Korei Południowej.

Piotr Potocki
 

Absolwent Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant I roku aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2014/2015, autor i współautor publikacji naukowych z zakresu polskiego prawa pracy,  międzynarodowego prawa pracy i zasad delegowania pracowników najemnych do innych krajów UE, czterokrotny laureat stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów ze względu na wysokie wyniki w nauce.

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji niezbędnej dla Administratorów Danych Osobowych.

Posiada uprawnienia Audytora Wewętrznego Bezpieczeństwa Informacji Normy ISO 27001.

Prywatnie interesuje się historią, filozofią oraz sportem.

Kariera
 

Kancelaria jest zainteresowana współpracą ze studentami ostatnich lat studiów prawniczych oraz z aplikantami radcowskimi I lub II roku aplikacji. W zakresie organizacji praktyk studenckich kancelaria współpracuje z organizacją studencką Elsa działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osobom zainteresowanym praktyką lub stażem w naszej Kancelarii oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów w szczególności z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz nieruchomości i obsługi procesów inwestycyjnych. Zapewniamy możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w dziedzinach, w których specjalizuje się Kancelaria.

Od osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią oczekujemy pracowitości, zaangażowania oraz chęci samodzielnego poszukiwania rozwiązań przedstawionych problemów prawnych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym angielskiego prawniczego będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres Kancelarii lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kancelariakst.pl.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

szybki
kontakt