Wskażemy najlepszą z dróg

KST
06
Mar 2016
powrót

Rzeczpospolita o wygranej naszej Kancelarii w sprawie przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w precedensowej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Partner naszej Kancelarii  -radca prawny Agnieszka Grabowska-Toś reprezentowała Klienta w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach, oddającego skargę na interpretację dotyczącą skutków podatkowych przezkazania przez osobę wskazaną w decyzji wojewody o potwierdzeniu prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie, na  rzecz Klienta Kanclearia, który w trybie art. 3 ust. 2 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP, wskazał tę osobę jako uprawnioną do przysługującej mu rekomensaty - kwoty stanowiącej część rekompensaty wypłaconej na podstawie decyzji wojewody. Minister Finansów i WSA w Gliwicach, w ślad za innymi orzeczeniami sądów administracyjnych uznały, że Klient naszej Kancelarii składając oświadczenie o wskazaniu jego krewnej, jako uprawnionej do przysługującej mu części rekompoensaty, zrzekł się prawa do tej rekompensaty. W konsekwencji uznano, że  przekazana mu przez tę krewną  kwota odpowiadająca wysokości należnej mu rekpompensaty stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 30 lit. a ustawy o PIT.

NSA w wyroku z dnia 9.02.2016 roku, sygn. II FSK 3177/13 podzielił argumentację przedstawioną przez naszą Kancelarię w postępowaniu kasacyjnym, uwzględnił skargę kasacyjną, uchylił wyrok WSA w Gliwicach i uchylił zaskarżoną interpertację podatkową. Więcej na ten temat znajdą Państwo w informacji, jaka ukazała sie na łamach Rzeczpospolitej z dnia 10.02.2016 roku. Zapraszamy do lektury.

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.