Wskażemy najlepszą z dróg

KST

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców
  • Prawo spółek
  • Prawo pracy 
  • Umowy
powrót

Prawo spółek

Świadczymy kompleksową obsługę spółek kapitałowych i osobowych. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy umowy spółek, przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czuwamy nad tym, aby proces rejestracji przebiegał sprawnie i szybko.

Doradzamy także w zakresie spraw korporacyjnych spółek -przygotowujemy projekty uchwał, organizujemy posiedzenia organów spółek (zgromadzenia wspólników, zebrania zarządu, zebrania rady nadzorczej). Przeprowadzamy także likwidację spółek, a przypadku takiej konieczności doradzamy w zakresie prawa upadłościowego.

 

Prawo pracy

Doradzamy naszym klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy projekty umów o pracę a także doradzamy jak takie umowy rozwiązać. Opracowujemy regulaminy wymagane przepisami prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania).

Kancelaria prowadzi na zlecenie pracowników, a także pracodawców spory sądowe z zakresu prawa, których przedmiotem jest między innymi wynagrodzenie z godziny nadliczbowe, nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy.

 

Umowy

Kancelaria opracowuje na zlecenie klientów umowy związane z różnorakimi obszarami prowadzonej przez klientów działalności. W trakcie dotychczasowej praktyki przygotowywaliśmy i opiniowaliśmy umowy dotyczących realizacji inwestycji budowlanych (umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy kredytowe), umowy z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy wdrożeniowe), umowy dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, umowy dostawy, świadczenia usług, umowy sprzedaży nieruchomości (w tym o wartości przekraczającej 100 milionów złotych).