Wskażemy najlepszą z dróg

KST

AGNIESZKA GRABOWSKA-TOŚ

AGNIESZKA GRABOWSKA-TOŚ

Radca prawny, partner

tel

powrót

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Pracę doktorską z zakresu procedury administracyjnej obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2004 roku. Na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wpisana w 2008 roku. W latach 1998 -2006 współpracowała z wiodącymi krakowskimi kancelariami prawnymi, w ramach których uczestniczyła w kompleksowej obsłudze prawnej  kilku największych podmiotów gospodarczych w Małopolsce. Od 2008 roku wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś spółka cywilna.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa nieruchomości.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów oraz w przeprowadzaniu i koordynowaniu due diligence nieruchomości. Z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa budowlanego i procedury administracyjnej, współautorka Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz współautorka publikacji pt. „Przekształcenie użytkowania na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi.”

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pełni funkcję specjalisty konsultanta w sprawach z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań z siedzibą w Krakowie m. in w zakresie szkoleń dla deweloperów oraz merytorycznego wsparcia Stowarzyszenia w opracowaniu procedur dotyczących zawierania przez deweloperów umów dotyczących budowy/przebudowy dróg publicznych.

Włada językiem angielskim.
 

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.