Wskażemy najlepszą z dróg

KST

AGNIESZKA GRABOWSKA-TOŚ

AGNIESZKA GRABOWSKA-TOŚ

Radca prawny, partner zarządzający

powrót

SPECJALIZACJE
prawo budowlane, planowanie przestrzenne,
nieruchomości i proces inwestycyjny
obsługa prawna deweloperów
ochrona środowiska, prawo geologiczne i górnicze

Ekspert w dziedzinie prawa budowlanego, prawa nieruchomości oraz  szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego.
Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach administracyjnych, w szczególności w sprawie pozwolenia na budowę, decyzji WZ, decyzji środowiskowej, koncesji na eksploatację kopalin.
Przeprowadza oraz koordynuje procesy due diligence nieruchomości.
Prowadzi kompleksową obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych na rzecz spółek deweloperskich, w tym na rzecz podmiotów zagranicznych.
Jest konsultantem – ekspertem z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w sprawach konsultacji dla radców prawnych z zakresu prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego i postepowania administracyjnego.

WYBRANE NAJNOWSZE PROJEKTY
•    Opracowanie strategii i reprezentowanie międzynarodowego podmiotu z branży wydobywczej we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w sprawie dotyczącej eksploatacji złoża (zakończone uzyskaniem decyzji środowiskowej)
•    Kompleksowe wsparcie prawne inwestora z branży deweloperskiej na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednego z obszarów położonych na terenie miasta Krakowa  oraz przygotowanie skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia planu miejscowego wykluczającego zabudowę na nieruchomości inwestora
•    Opracowanie kompletu dokumentów oraz udział w negocjacjach związanych z
•    Reprezentowanie dewelopera w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę dla prestiżowej inwestycji  w dzielnicy Stare Podgórze w Krakowie (zakończone prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzje o pozwoleniu na budowę.


BIO
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998).
Doktor nauk prawnych (2004). Rozprawa doktorska z zakresu postępowania administracyjnego napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Zimmermanna
Radca prawny (2008)
Partner w Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś (od 2008)

WYBRANE PUBLIKACJE
„Komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (współautor Piotr Wancke, C.H. BECK, Warszawa 2016)
„Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe” (współautor Piotr Wancke, C.H. BECK, Warszawa 2019)
Autorka bloga internetowego „Jakimi prawem. Blog dla deweloperów” (www. jakim-prawem.pl)
Autorka licznych wypowiedzi prasowych

JĘZYKI
•    angielski

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.