Wskażemy najlepszą z dróg

KST

ANNA MAJ

Radca prawny

ANNA MAJ
powrót

Radca prawny. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła z rezultatem bardzo dobrym. Pracę magisterską pt. „Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia jako przejaw szantażu korporacyjnego – istota i sposoby obrony” obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego. Praca ta została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. i redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2014/2015.

W trakcie studiów czterokrotnie była nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysokie wyniki w nauce. Laureatka nagrody za najlepsze pismo w drugiej edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Laureatka nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2016. W 2014 roku odbyła staż w Biurze Analiz Sejmowych – Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W 2019 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracy magisterskiej pt. „Prawnośrodowiskowe aspekty inwestycji deweloperskich”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Barbary Iwańskiej, prof. UJ. 

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. Jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, prawa nieruchomości, a także prawa budowlanego i ochrony środowiska. Reprezentuje deweloperów w sprawach administracyjnych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. Jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, prawa nieruchomości, a także prawa budowlanego i ochrony środowiska. Reprezentuje deweloperów w sprawach administracyjnych oraz w postepowaniach sądowo-administracyjnych. 

Włada językiem angielskim.
 

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.