Wskażemy najlepszą z dróg

KST

JAKUB STACHURA

JAKUB STACHURA

Radca prawny, partner

powrót

Radca prawny. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1992 – 1997). W latach 1998 – 2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Na listę radców prawnych wpisany w 2002 roku.

Od 1997 roku pracował i uczestniczył w obsłudze prawnej największych małopolskich spółek prawa handlowego, takich jak: spółki z grupy CAN-PACK, spółki z grupy ComArch, spółki z grupy TELE-FONIKA. W latach 2002 – 2007 wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura.
Od 2008 roku wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś. Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym oraz w prawie handlowym, a także w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej.

W ramach Kancelarii koordynuje obsługę prawną przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie negocjowaniu szeregu umów z zakresu obrotu nieruchomościami, finansowania i realizacji inwestycji. Nadzorował od strony prawnej przygotowanie i prowadzenie szeregu inwestycji deweloperskich. Na przełomie 2010/2011 roku doradzał zagranicznym inwestorom przy jednej z największej w Polsce pod względem wartości transakcji sprzedaży nieruchomości.

Włada językiem angielskim.
 

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.