Wskażemy najlepszą z dróg

KST

PIOTR POTOCKI

Radca prawny

PIOTR POTOCKI
powrót

Radca Prawny. Absolwent Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W grudniu 2019 roku ukończył aplikację  przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2020 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2014/2015, autor i współautor publikacji naukowych z zakresu polskiego prawa pracy,  międzynarodowego prawa pracy i zasad delegowania pracowników najemnych do innych krajów UE. Czterokrotny laureat stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów ze względu na wysokie wyniki w nauce.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.  

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji niezbędnej dla Administratorów Danych Osobowych.
Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Bezpieczeństwa Informacji  ISO 27001.

Prywatnie interesuje się historią, filozofią oraz sportem.
 

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.