Wskażemy najlepszą z dróg

KST

WERONIKA POWĘSKA

Radca prawny

WERONIKA POWĘSKA
powrót

SPECJALIZACJE
prawo spółek, prawo umów, procesy inwestycyjne, spory sądowe i pozasądowe, własność intelektualna

Specjalistka z zakresu prawa korporacyjnego, od lat zajmująca się obsługą prawną spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych). Uczestniczy w tworzeniu umów i statutów spółek, sporządzaniu wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, przygotowuje szczegółowe analizy i opinie prawne w zakresie współdziałania i zależności organów spółek oraz odpowiedzialności prawnej członków organów i wspólników.

Opracowuje umowy i klauzule umowne w zakresie prawa własności intelektualnej – w szczególności w zakresie utworów architektonicznych i utworów powstających w ramach architektury systemów IT.
Tworzy i realizuje złożone sądowe strategie procesowe, na wszystkich ich etapach. Uczestniczy w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.
Prowadzi kompleksową obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych na rzecz spółek deweloperskich, w tym na rzecz podmiotów zagranicznych.
Posiada doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu umów.

WYBRANE NAJNOWSZE PROJEKTY
•    Przygotowanie i negocjowanie umów najmu komercyjnego w jednym z największych obiektów handlowych w Małopolsce
•    Sporządzenie umów związanych ze sprzedażą dzieł NFT w ramach wirtualnej galerii sztuki (w tym ochrony prawnoautorskiej)
•    Opracowanie strategii procesowej w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki
•    Opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie współpracy technologicznej w branży IT
•    Analiza kwestii prawnoautorskiej ochrony koncepcji architektonicznej

BIO
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017).
Radca prawny od 2022 roku. Od 2020 roku współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Kania Stachura Toś.

JĘZYKI
•    niemiecki
•    angielski

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.