Wskażemy najlepszą z dróg

KST

WERONIKA POWĘSKA

Aplikant radcowski

WERONIKA POWĘSKA
powrót

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. obroniła pracę magisterską pt. „Koncepcje eugeniczne na przestrzeni wieków w wybranych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki” a temat ten - na pograniczu historii i prawa był wypadkową prywatnych i naukowych zainteresowań.

W 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując bardzo dobre wyniki egzaminów przewidzianych harmonogramem I roku aplikacji. Aktualnie wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. 

Już w trakcie studiów zdobywała praktykę zawodową doradzając osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym głównie w zakresie prawa nieruchomości, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. 
Zainteresowanie zawodowe skupia na prawie w obrocie nieruchomościami (w tym prawie rzeczowym i zobowiązań), w szczególności zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi oraz kontraktową. Interesuje się także prawem własności intelektualnej w projektach IT oraz zagadnieniami z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji, w tym klauzul niedozwolonych.

Prywatnie z pasją oddaje się literaturze faktu i historycznej.
 

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.